Nezařazené

Nastavení reklam FB

Facebook reklama Podíváme se na základní nastavení reklamy na Facebooku. Nyní již musíme mít nastavené vše potřebné (účet pro reklamu, BM, nasazená pixel na stránkách, nastavení plateb apod.) Budeme vytvářet reklamy v BM. A vytvoříme první Kampaň | reklamní sadu | reklamu Začneme v základního nastavení reklamy, kde vyplníme potřebné informace. První co budeme vybírat …

Nastavení reklam FB Pokračovat ve čtení »

Obchodní podmínky

I. Předmět a účel obchodních podmínek 1.1. Cílem těchto obchodních podmínek je, pokud možno srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek je poskytováno nastavení a správa PPC kampaní a specifikovat vzájemné obchodní a jiné vztahy, které nejsou upraveny smluvně. II. Vymezení pojmů 2.1. Identifikace Správce PPC kampaní: 2.1.1. Správce reklamních kampaní: Tomáš Holzbach, Mochovská 526, Praha 9, 19800 2.1.2. Dále jen …

Obchodní podmínky Pokračovat ve čtení »

GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR Ochrana osobních údajů Ochrana Vašeho soukromí a osobních údajů je mou prvořadou povinností. Vaše osobní údaje zpracovávám v souladu s platnou legislativou a nařízením Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (dále GDPR). Data jsou zpracovávána v rozsahu a období nezbytně nutném. Zpracování jsou zákonná ve smyslu čl. 6 nařízení GDPR. Nepotřebné osobní údaje …

GDPR Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru