Nastavení reklam FB

Facebook reklama
Podíváme se na základní nastavení reklamy na Facebooku. Nyní již musíme mít nastavené vše potřebné (účet pro reklamu, BM, nasazená pixel na stránkách, nastavení plateb apod.)
Budeme vytvářet reklamy v BM. A vytvoříme první Kampaň | reklamní sadu | reklamu


Začneme v základního nastavení reklamy, kde vyplníme potřebné informace.
První co budeme vybírat je druh kampaně. Jakým způsobme budeme oslovovat zákazníky.
Na výběr máme hned několik možností (viz níže)

My si dnes zvolíme návštěvnost. Tak abychom na náš web nebo eshop přivedly správná publika a docílili tak vyšších tržeb a návštěvnosti. S tím pak stojí i za úvahu a mé doporučení, nastavit si správně remarketing. Tím oslovíme, publika, která jsme dostali na náš web.
Dalším krokem se dostaneme na další stránku reklamy na facebooku „nová sada reklam“ .
Tady budeme nastavovat to nejdůležitější pro správné doručení reklamy.
Jako konverzi zvolíme (web) pokud se jedná o web nebo eshop.
Optimalizace pro doručení:
vybíráme zde kliknutí na odkaz

Rozpočet a plán:
vybíráme rozpočet, kde máme možnost buď nastavení denního limitu, nebo dlouhodobého rozpočtu, na zvolené období. Kde Vám FB neutratí více, než si nastavíte.

Okruhy uživatelů:
Vybíráme si ta správná publika, kterým chceme ukázat svou reklamu a přivést je na web.
Zde opravdu buďte pečlivý a vybírejte správně ( ale pozor aby publika nebyla moc malá, aby facebook měl šanci reklamu doručit).
Můžete vybírat i dle zájmů, pokud se jedná o reklamu pro fitness, tak máte skvělou možnost vybrat právě tato publika. A na rozdíl od jiných reklamních systémů, si můžete vybrat i přesnou věkovou hranici a pohlaví.

Poslední kolonka reklamního systému je  „reklama“.
Zde vkládáme popis reklamy a kreativu.
Doporučuji, mít připravených více kreativ. Ideálně 3-4 možnosti a texty také v tomto množství.
A využívat i různé možnosti buttonu (tlačítka). Kde můžete využívat tyto: požádat, rezervovat, koupit, objednat, stáhnout, získat cenovou nabídku, rezervovat, kontaktujte nás apod.
A nezapomeňte si oštítkovat reklamu, aby jste v Google analytics zjistili z jaké reklamy vám přišlo nejvíce objednávek a jakou měla úspěšnost.

Pokud potřebujete nastavení a správu, velice rád Vám budu nápomocný.

Přejít nahoru